Avans har i løpet av de siste årene blitt en av markedslederne innen attføring med Ad Opus. Vi er nå klare med Ad Opus Light, en komprimert versjon av Ad Opus som er tilpasset for bedrifter med opptil 10 ansatte. Denne inneholder alle funksjoner som er viktige for vekst- og attføringsbedrifter og har samme høye sikkerhetsnivå.

Ad Opus Light er bygget opp rundt flyten i et tiltak med funksjoner for bestilling, oppstart, løpende journal, avslutning og postjournal.

Ad Opus Light gir deg

  • Et markedsledende journalsystem
  • Logging av all aktivitet
  • Avansert tilgangsadministrasjon
  • Kraftig rapportgenerator

Er din bedrift klar for en databehandleravtale med NAV?

NAV krever at alle bedrifter som håndterer personopplysninger og leverer tjenester til NAV, inngår en databehandleravtale.

En databehandleravtale med NAV stiller mange krav

  • God informasjonssikkerhet og sikring av personopplysninger for brukere
  • At tiltaksbedriften har tilgangsstyring og kontroll med ansattes tilgang til personopplysninger
  • At tiltaksbedriften har et tilfredsstillende system for tilgangslogging
  • At personopplysninger mottatt fra NAV skal holdes isolert fra databehandlers øvrige informasjonssystem
  • At sensitive personopplysninger behandles forsvarlig

Med Ad Opus Light løses dette

Ved å ta i bruk Ad Opus Light kan du imøtekomme disse kravene. I tillegg får du et verktøy som imøtekommer fremtidens krav til informasjonssikkerhet, skalerbarhet og brukervennlighet. Vi drifter Ad Opus Light fra egne servere og sørger for sikkerhet og backup. Løsningen kan utvides til en fullskala Ad Opus-versjon dersom behovet skulle oppstå.

For mindre virksomheter vil dette være en rask og lite ressurskrevende måte å komme i gang med markedets beste fagsystem for attføringsbedrifter.

Interessert? Kontakt oss for en hyggelig prat.