Haugaland Industri AS og ASKI AS har signert avtale med Avans om bruk av Ad Opus som ny programvare i sin attføringsvirksomhet. Bedriftene har som sine største eiere lokale kommuner (Haugesund og Karmøy++) og Rogaland fylkeskommune.

Haugaland Industri AS startet i 1964 og har i dag ca 50 ordinære ansatte og til enhver tid om lag 200 deltakere fra NAV. Bedriften har en omsetning på på nesten 54 mill (2014). Haugaland Industri AS har unik kompetanse på formidling til ordinært arbeidsliv og bred kontaktflate mot arbeidsmarkedet og offentlige etater. Haugaland Industri AS har et bredt spekter av egne virksomhetsområder.

ASKI AS er en attføringsbedrift etablert i 1973 under navnet AS Karmøy Industri. ASKI AS har i dag  200 tiltaksplasser og om lag 70 fast ansatte og en omsetning på 47 mill (2014). ASKI AS har egne virksomhetsområder innen barnehagedrift, butikk, kjøkkeninnredning, profilering, kontor, kantinedrift, budtjeneste og dataopplæring.

Haugaland Industri AS og ASKI AS har hatt en grundig prosess i forbindelse med anskaffelse av ny programvare. Avans AS sitt fokus på sikkerhet og personvern, samt fokus på innovative løsninger for attføringsbransjen, ble det som til slutt ble avgjørende ved valg av leverandør

IT-Sjef Nils Foss ved Haugaland Industri AS.

Partene ser frem til å starte arbeidet med implementering, og løsningene vil være ferdig implementert før sommeren.

For Avans AS er avtalene med på å sikre lokale arbeidsplasser og posisjon som en av markedslederne i Norgen innenfor dette fagfeltet.

Daglig leder i Avans AS, Magnar Høyvik.

Avtalene ble signert i mars i år.

Kontaktpersoner

Haugaland Industri AS/ASKI AS, Nils Foss, IT-Sjef  tlf. 45 00 74 44

Avans AS, Magnar Høyvik, Daglig leder  tlf. 48 08 00 27

 Om Avans AS

Avans AS er et lokalt eiet selskap med hovedkontor i Dale og avdelingskontor i Bergen. Selskapet er en av markedslederne innenfor leveranse av programvare og tjenester til rehabiliterings- og attføringsbransjen i Norge. Programvaren til Avans AS har en markedsandel på 30 % innenfor rehabilitering, og en markedsandel på 50 % innenfor attføringsbransjen i Norge. Programvaren er basert på moderne teknologi og forretningslogikk som gjør systemet fleksibelt for videreutvikling i takt med kundens behov og politiske rammevilkår.