Effektive IT-løsninger krever investeringer i utvikling, drift og vedlikehold av IT-infrastruktur. En ASP-avtale gir deg mulighet til å effektivisere gjennom å flytte hele eller deler av IT-driften over i skyen.

IT-bransjen er glad i å bruke forkortelser og abstraksjoner. ASP er en forkortelse for Application Service Provider, eller tjenestetilbyder av programvare. SNL definerer ASP som en

Virksomhet som leier ut ulike typer IT-infrastruktur, for eksempel programvare, informasjonsssystemer, lagringsplass hvor hovedtyngden av funksjonaliteten leveres som tjenester på Internett. Tjenestene kan nås fra vanlige datamaskiner, nettbrett og lignende, ved hjelp av egne klientapplikasjoner eller webapplikasjoner.

Forenklet betyr dette at en virksomhet flytter deler av IT-infrastrukturen sin over til en aktør som fjerndrifter programvare, løsninger og innhold.

Hvorfor ASP?

En ASP-avtale gir deg mulighet til å effektivisere gjennom å flytte hele eller deler av IT-driften over til en ekstern leverandør – til skyen. Gevinsten ligger i reduserte investeringer i IT-infrastruktur, redusert ressursbruk, garantert sikkerhet og økt tilgjengelighet.

Avans sine produkter og løsninger gjennom ASP

Vi har over lengre tid bygget opp en robust ASP-løsning. Ad Opus, Ad Opus Light og Journal kan alle leveres gjennom ASP. Har bedriften din andre løsninger og programvare, kan desse inkluderes i samme leveransen.

Microsoft Office 365

En skyløsning fra Avans bør inkludere Microsoft Office 365. Dette gir mulighet for å arbeide med dokumenter og epost, chatte og ha videomøter – alt lagret sikkert i skyen.
Høres dette interessant ut? Ta gjerne kontakt med oss for en prat om hva vi kan gjøre for deg og din bedrift.