NAVIGA Oppfølging har signert avtale med Avans AS om bruk av Ad Opus som ny programvare i sin virksomhet i Norge.

Som del av Naviga omstilling sine tjenester veileder de bedriftsledere, driver karriereveiledning for medarbeidere, økonomisk rådgiving, coaching og utvikling. Navigas kunder er alt fra Norges største konsern til små og mellomstore bedrifter samt offentlige virksomheter. Naviga gjennomfører prosjekter over hele landet, og drar i den sammenheng nytte av Adeccos ressurser og fasiliteter.

Nøkkeltall: Adecco konsernet i Norge omsetter årlig for 3,3 milliarder.  5000 medarbeidere i jobb hver dag. 400 ansatte.

Naviga er del av Adecco-konsernet i Norge som er et av Norges ledende selskap innen bemanning, rekruttering og HR-tjenester. I 20 år har Naviga vært totalleverandør av tjenester innen omstilling og utvikling. I 2015 ble det valgt å utvide / supplere tjenester vi tilbyr gjennom Naviga med oppfølgingstiltak og tilhørende kurs med NAV som oppdragsgiver. Naviga – Oppfølging har i dag rammeavtaler på denne type tjenester i Møre og Romsdal og Vest-Agder. Vi ser på tjenester innen oppfølgingstiltak samt AMO kurs som et viktig supplement til våre øvrige tjenester og mener vi har mye å bidra med også innen dette området.

Naviga Oppfølging gir veiledning til enkeltpersoner som av ulike årsaker står utenfor arbeidslivet. Vår bestilling er å tilrettelegge slik at vi kan få så mange som mulig av våre deltakere ut i ordinært lønnet arbeid. For å håndtere denne prosessen er vi avhengig av støtte fra gode systemer. Sikkerhet er spesielt viktig for oss da vi forholder oss til sensitive personopplysninger.

Partene ser frem til å starte arbeidet med implementering og løsningene vil bli implementert i høst. Avans AS er svært takknemmelig for tilliten selskapet viser oss, og glade og stolte av å få inngå avtale med Adecco. Vi skal levere programvare og tjenester som sikrer Naviga sin posisjon som et effektivt selskap, sier daglig leder i Avans AS, Magnar Høyvik.

Avtalene ble signert i juli.

Kontaktpersoner

Naviga, Hanne Lyseth, tlf. 97 60 99 02

Avans AS, Magnar Høyvik, Daglig leder, tlf. 48 08 00 27