Hero Kompetanse As inngår avtale med Avans AS om bruk av programvaren Ad Opus.

Hero er for mange kjent som organisasjonen som drifter asylmottak rundt omkring i landet. Organisasjonen tilbyr tjenester til både asylsøkere, flyktninger og innvandrere fra de kommer til Norge og fram mot arbeid og utdanning.

Avtalen Avans har gjort med Hero gjelder programvare til Hero Kompetanse As. Hero Kompetanse As jobber med å legge til rette for at minoritetsspråklige blir en ettertraktet ressurs i det norske arbeidsmarkedet. Ad Opus er en komplett programvareløsning og et verktøy for håndteringen av tiltakene og prosessene i dette arbeidet.

Trur talet tilsette kan doble seg

Avans har i dag 12 tilsette, fordelt på kontor i Bergen og Dale. Avtalen med Hero Kompetanse AS er en av de tre største avtalene selskapet har i dag. Daglig leder, Magnar Høyvik er fornøyd med avtalen.

«Det er ein viktig avtale for oss. Vi ventar ein kraftig vekst i selskapet. Så framover håpar vi at vi kan tilsette endå fleire. Det at eit stort konsern som Hero no vel å nytte oss, er ei anerkjenning i marknaden.»

Godt fornøgd med valg av leverandør

Konserndirektør i Hero Kompetanse As, Fatimah Kristiansen, ser fram til å samarbeide med Avans As i åra framover.

«Vi har hatt en grundig prosess i forbindelse med at vi skulle skaffe oss ny programvare, som skal sørge for kvalitet og sikre prosesser i vårt videre arbeid. Vi er godt fornøyde med valget av leverandør.»

Les om dette på nrk.no

Les om dette på firda.no

Avtalene ble signert i juni.

Kontaktpersoner

Avans AS, Magnar Høyvik, Daglig leder, tlf. 48 08 00 27