Etterspørselen etter våre produkt øker og vi har derfor styrket våre salgsressurser. Vi er glade for å kunne ønske Jo Inge Gåsvær velkommen til Avans. Hans primæroppgaver blir salg av våre løsninger inn mot helsesektoren, en bransje han kjenner godt.

Jo Inge har hovedfag i idrett, og har mange års erfaring med fysisk trening for toppidrettsutøvere, mosjonister og pasienter. Han har også vært involvert i forsknings- og utviklingsarbeid innenfor ulike bransjer, og har variert erfaring fra blant annet undervisning, prosjektarbeid og klinisk virksomhet. De siste årene har han jobbet som prosjektleder, IT-ansvarlig og systemutvikler ved Haugland Rehabiliteringssenter.

Interesse for kunnskapsbasert praksis har alltid vært tilstede.

Jeg har alltid vært opptatt av at man skal samle og bruke data for kvalitetssikre behandling, sier Jo Inge. Det å samle dokumentasjon på en enkel måte, det å lagre data slik at de kan analyseres og å formidle resultater på en fornuftig måte synes jeg er både spennende, interessant og viktig.

Selv om Jo Inge har ikke jobbet med salg av programvareløsninger tidligere, har han mye erfaring fra andre «bransjer».

– Det å selge et produkt er selvsagt nytt for meg, men jeg har egentlig drevet med salg hele livet. Jeg har solgt fysisk aktivitet og det å ta vare på seg selv i 20 år og det er ikke ulikt å skulle selge Avans sine produkter. Dette er et kunnskapsprodukt som skal gjøre det enklere, mer nøyaktig, kvalitetssikkert og effektivt å drive pasientbehandling.

Han har selv mange års erfaring som bruker av Avans sine produkter, og kjenner blant annet Journal godt i fra bruk i klinikken.

– Produktene våre er svært fleksible og tilpasset den enkelte bedrift og hver enkelt ansatt sin arbeidsflyt. Dette er en helt ny måte å tenke journal på. I stede for den tradisjonelle fanebaserte journalen, som er lik for alle ansatte, så skreddersys løsningen slik at både innsyn og praktisk arbeid er reflektert i skjermbildet til den enkelte ansatte. Avans sine løsninger er helt i front i forhold til innovasjon og sikkerhet og jeg gleder meg til å vise produktene våre til markedet og hvordan de kan bidra til resultater hos den enkelte bedriften.

En annen fordel Jo Inge har er hans omfattende erfaring fra klinikken.

– Jeg har kommet inn i et høy kompetent IT-miljø, og jeg har respekt for at jeg ikke innehar i nærheten den kompetansen som mine dyktige kollegaer har. Samtidig har jeg en erfaring som er verdifull både i forhold til produktutvikling og i forhold til hva som er kundene sine behov.

Magnar Høyvik er godt fornøyd med å få Jo Inge med på laget.

Internt hos Avans bidrar Jo Inge allerede i produktutviklingen, og som selger vil en styrke hos Jo Inge være at han kjenner klinikken, vil kunne se kundebehov og bidra til at kundene får innovative, trygge og spesialtilpassede produkter.

Jo Inge vil ha kontorsted Dale og blir en viktig ressurs for oss i Avans og ikke minst ovenfor kundene våre. Vi ønsker ham lykke til!