Arvid Haugen er Avans sin nye utviklingssjef fra januar 2018. Han har 20 års erfaring fra bransjen, internasjonal jobberfaring, ledererfaring og ikke minst; et lidenskapelig forhold til programmering.

Arvid Haugen

– Eg kjøpte mi første datamaskin i 1984 (Commodore 64), og har sidan det hatt interesse for programmering. Til tross for skeptiske foreldre falt valet på programvareutvikling. Dei første åra var det sjølvsagt koding som sto i sentrum, men dei seinare åra har interessen min vorte dreid over på korleis ein jobbar – og kva ein kan gjere for å effektivsere dei ressursane som ein har tilgjengeleg.

– Eg har i mange år hatt eit ynskje om å bruke meir tid på å jobbe med prosessar, metodikkar og verktøy for å redusere belastninga på den enkelte utviklar, og ser fram til å gjere dette i Avans.

Tilbake til røttene 

Arvid har internasjonal jobberfaring fra Ericsson i Stockholm som produktansvarlig med ansvar for innsamling av krav, selve produktutviklingen, testing, leveranse og feilretting hos kunder.

– I 1998 fekk eg tilbud om å jobbe vidare innanfor «Provisioning» – altså leveranser – i eit team stasjonert i Karlstad, Sverige. Eg jobba med internasjonale leveranser og kriserettingar i dette teamet fram til 2000 – då avdelinga vart flytta til Stockholm og eg flytta med.

Arvid er født og oppvokst i Dale og har med seg en bred yrkeserfaring fra utlandet, men også fra Dale bedriften Enoro (tidligere Elis). Enoro kan vise til 25 års erfaring fra utvikling og leveranse av programvareløsninger og tjenester for energibransjen, med 130 ansatte i Norge.

Han kommer nå tilbake til røttene for å jobbe i  Avans et selskap som i likhet med Enoro startet opp i Dale, der han skal være stasjonert i Bergen.

Vært med på eventyrlig vekst

– I Enoro (Elis) har eg vore meg på ein eventyrlig vekst frå 12-13 personer som satt sammen og laga programvare i 2002 til no å vere eit internasjonalt firma. Mykje er sjølvsagt gjort riktig i Enoro, men på langt nær alt. Av dette kan ein dra mykje lærdom.

Hvorfor Avans

– Den store fordelen med Avans sine produkt er att dei er utvikla med kunden i fokus, og dette opner opp for stor grad av individuell tilpassing. Utvikling i Avans er per no basert på ein relasjonsdatabase med VCL applikasjon som ligg over. Måten dette er utvikla gir mulighet for framtidig lagdeling og ein fleksibel programvare.

Arvid har en utdanning som er rettet inn mot å planlegge og styre utviklingsarbeid, kombinert med at han i over 20 år har jobbet innenfor ulike utviklingsmiljø.

– Fleire av jobbane eg har hatt minner mykje om det eg har sett i Avans så langt så håper og trur eg att erfaringane min kan gje synergier som Avans kan dra nytte av. Eg kjem til å jobbe ein del med alle innanfor utvikling. Eg er ydmjuk i forhold til Avans har komt dit dei er med måten det jobbes på no – noko må sikkert endres, men dere har jo heilt klart gjort mykje rett og det er viktig å anerkjenne dette.