Varodd AS inngår avtale med Avans AS om bruk av programvaren Ad Opus

Varodd AS er en av Norges største arbeidsinkluderingsbedrifter med ca 70 ansatte. Bedriften holder til på Rige næringsområde i Kristiansand. Varodd AS er eid av Kristiansand Kommune, Vest-Agder Fylkeskommune, Vennesla Kommune, Søgne Kommune, Songdalen Kommune, Sparebanken Sør og Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Magnar Høyvik Avans

Bedriftens formål er å få folk i jobb, og gjennom målrettet oppfølging av hver enkelt avklarer, kvalifiserer og formidler Varodd jobbsøkere i regi av NAV til arbeidsgivere i Kristiansandsområdet. Varodd selger varer og tjenester i en rekke ulike kategorier både lokalt og nasjonalt.Ad Opus er en komplett programvareløsning og et verktøy for håndteringen av tiltakene og prosessene i dette arbeidet.

Avans AS har 14 ansatte ved kontorene i Dale i Sunnfjord og i Bergen, og daglig leder ved Avans AS, Magnar Høyvik er naturlig nok fornøyd med avtalen med Varodd AS.

Eg er både glad og stolt når nok ein stor aktør i marknaden vel våre løysingar. Det viser at vi har produkt som er leiande i marknaden og at vi har jobba godt og rett de siste åra.

Kontaktperson:

Avans AS, Magnar Høyvik, Daglig leder, tlf 48 08 00 27