Helt Med inngår avtale med Avans AS om bruk av programvaren Ad Opus.

Helt Med er et prosjekt drevet av stiftelsen SOR, og har som mål å gi mennesker med utviklingshemming mulighet til å få plass i det ordinære arbeidslivet gjennom tilrettelegging og oppfølging. Prosjektet er finansiert over statsbudsjettet frå 2018, og har i dag kommet i gang i Bergen. I 2018 utvider man til Oslo, og videre til 3-4 mellomstore og små kommuner.

Avans AS har 14 ansatte ved kontorene i Dale i Sunnfjord og i Bergen, og dagligleder ved Avans AS, Magnar Høyvik er svært fornøyd med å få levere programvaren Ad Opus til Helt Med.

Helt Med sine behov er svært komplekse, og vi viser nok ein gong at våre moderne og fleksible løysingar treff i samband med det kundane våre etterspør. I tillegg tykkjer eg det er kjekt å få bidra i eit så nyttig og viktig prosjekt som det Helt Med driv.

Vi ønsker Helt Med velkommen som bruker av vår programvare.