Magnar Høyvik Avans As

Fagtidsskriftet Helse Medisin Teknologi hadde en fin omtale av Avans AS i siste nummer. Helse Medisin Teknologi har intervjuet vår daglige leder Magnar Høyvik i etterkant av oppkjøpet fra Atlantis Vest, og gir et innblikk i blant annet eierstruktur, satsingsområder og fremtidsutsikter.

Artikkelen er ikke tilgjengelig på nett, men vi har fått et eksemplar av artikkelen i .pdf. Du kan lese artikkelen her.