Høyvik mener helsesektoren har mye å gå på når det gjelder IT-løsninger. Han mener et av hovedproblemene er at tankegangen har vært å flytte papirskjema over til digitale plattformer.

– Det er en tendens til at man vil samle data i PDF-form, likt de skjemaene man har på papir. Vi syns ikke det er en bra måte å digitalisere på, blant annet fordi det ikke gir mulighet til gjenbruk av data. Vi tenker i strukturert form, noe som åpner for flere muligheter når vi skal håndtere data gjennom søkbare baser i et system som kommuniserer. Vi er opptatt av at ting skal henge sammen. Innenfor helsesektoren i dag blir det gjort mye dobbeltarbeid. Der hjelper vi til med effektivisering.

Les hele artikkelen Erobrer nye markeder