VI ER AVANS.

Avans har gjennom mange år utviklet og driftet digitale løsninger for helsesektoren. Kjernekompetansen ligger i modulære journalløsninger og håndtering av bruker- og pasientinformasjon. Alle våre løsninger har som mål å forenkle arbeidsflyt og effektivisere hverdagen. Selskapet har 18 ansatte fordelt over hovedkontoret i Dale i Sunnfjord og avdelingskontoret i Bergen.

Avans’ produkter leveres til alle former for helseforetak og -institusjoner, vekst- og arbeidsmarkedsbedrifter og mindre klinikker. Vårt fokus vil alltid være at kundene får et system som er tilpasset deres behov. Dette gjør at vi leverer gode løsninger til mange forskjellige nisjer innenfor bl.a. rusomsorg, rehabilitering og attføring.

Felles for våre produkter er at de bidrar i å forbedre bruker- eller pasientflyt. Våre produkter inneholder løsninger for sporbarhet, tilgangsstyring og sikker lagring av bruker- og pasientinformasjon.

I tillegg legger våre systemer til rette for betydelig forbedret kommunikasjon mellom bruker/pasient og helseinstitusjonene. Dette gjør arbeidet lettere for behandlerene, i tillegg til en bedre bruker-/pasientopplevelse.

Avans ble etablert i 2005 som følge av at man så et behov for forbedring av digitale løsninger innen helsesektoren. Første kunde var Haugland Rehabiliteringssenter, og deretter fulgte det på en rekke foretak innenfor et bredt felt. I dag har Avans en kundeportefølje med over 2500 daglige brukere.

I 2017 kom investeringsselskapet Rieber & Søn inn på eiersiden og la til rette for økt vekst og ekspansjon.

Styret består av en gruppe med bred erfaring fra forskjellige industrier innenfor programvare- og tjenesteleveranse.

Styreleder er Johnny Haugsbakk.

Avans er eid av investeringsselskapet Rieber & Søn, og gründer Magnar Høyvik.

Rieber & Søn er investeringsselskapet til familien Rieber og har en lang industriell forankring. Rieber & Søn ønsker å være en aktiv medspiller for ledelsen i utvikling av sine porteføljebedrifter, til beste for ansatte, eiere og samfunnet for øvrig.
Les om Rieber & Søn på deres hjemmesider.