Prosjekter

Avans AS er involvert i en rekke prosjekter der vi kombinerer vår kompetanse med ett eller flere av våre produkter. Portal, Ad Vitam, Ad Opus Mobile og Ad Opus er svært fleksible produkt som kan brukes til andre arbeidsoppgaver enn innen ren journalføring.

Portal kan settes opp på en rekke måter, og kan håndtere datainnsamling på en sikker måte for alt i fra spørreundersøkelser til registerfunksjonalitet. Og Ad Opus og Ad Vitam kan brukes som sentral for håndtering av data og bearbeiding. Mange spennende prosjekter er under planlegging og i gang innenfor dette feltet. Ta gjerne kontakt med oss hvis du har en idé eller en utfordring du ønsker å diskutere med oss!