Sikker formidling av helseopplysninger

Med vår nettbaserte portal henter du enkelt og sikkert inn informasjon og dokumentasjon fra pasientene dine.

Slik fungerer det

Behandler sender ut forespørsel til pasient. Pasient logger seg inn på cari.no med BankID og registerer informasjon. Informasjon lagres automatisk i fagsystem.

Portalen kan integreres med ditt fagsystem via direkte integrasjon eller som formidling av strukturerte data. Avans Journal er klargjort for direkte integrasjon mot portalen. Andre system støtter vi i form av formidling av XML-filer.

Hvorfor ta i bruk portal

  • Sikker pålogging med BankID
  • Validering av data gir redusert feilinformasjon
  • Sikkerhet i henhold til Normen for informasjonssikkerhet
  • Varsling og purring via SMS og epost
  • Redusert tidsbruk ved innhenting av informasjon

Interessert? Ta en prat med oss

Kontakt oss