NYSKAPENDE JOURNALSYSTEM

Ad Vitam er et komplett journalsystem som forenkler hverdagen din. Journalsystemet baserer seg på strukturerte data og den åpne kodeplattformen openEHR. Strukturerte data forbedrer oppbygging i databasen som gjør kobling mellom data mulig. Det fører til at manuelle arbeidsoppgaver som rapportering, timelister og statistikk kan automatiseres og kvalitetsikres i større grad enn tidligere. Manuelle arbeidsoppgaver er tidskrevende ved å automatisere oppgavene kan du heller fokusere på andre arbeidsoppgaver enn å skrive tekster i elektronisk pasientjournal.

Vi har utviklet systemet som gjør at data kan hentes ut fra Internett-skjemaer, SMS, maskiner og/eller app til EPJ og eksterne databaser. Innhenting av data går gjennom den markedsledende sikkerhetsløsningen til Norsk Helsenett.

Journalsystem

Tilpasses etter dine behov

Vi har utviklet en rekke løsninger som støtter Ad Vitam og forenkler hverdagen deres.

SMS-modulen gir brukerne mulighet å sende og motta SMS fra Ad Vitam. Meldingene blir systematisk loggført i systemet. SMS-modulen tilpasses etter dine behov og funksjoner som ferdigskrevet oppsett av meldinger kan integreres.

Fakturering til pasientene kan integreres mot anerkjente løsninger.

Turnus og timefangst kan integreres i samarbeid med Capitech.

Ad Vitam ASP gir deg muligheten til å kutte driftingen av dine IT-tjenester. Ved å flytte hele eller deler av IT-driften over til oss sikres du en bekymringsfri drift av IT-tjenester.