Ad Voca

Med vår nettbaserte portal henter du enkelt og sikkert ut informasjon og dokumentasjon fra pasientene dine. Løsninger gir deg en god kommunikasjonsopplevelse før, under og etter behandling. Ved å samle inn data før oppholdet starter og lagrer dette strukturert vil dette spare tid både for behandler og pasient. Det fører til at du som behandler får mer tid til å behandle pasienten.  Portalen integreres direkte i våre løsninger Ad Vitam, Ad Opus eller andre fagsystemer. Nettsiden for portalen er cari.no.

Hvorfor ta i bruk Ad Voca

  • Sikker pålogging med BankID

  • Validering av data gir redusert feilinformasjon

  • Varsling og purring via SMS og epost

  • Redusert tidsbruk ved innhenting av informasjon

  • Sikkerhet i henhold til Normen for informasjonssikkerhet

Slik fungerer det