Hva er Ad Voca

Ad Voca er en nettløsning for sikker formidling av informasjon og dokumentasjon med deltagere i attføring.

Ved å kommunisere digitalt starter sparer behandlere og deltagere tid og gis en god opplevelse før, under og etter behandling.

Ad Voca kan integreres med andre fagsystemer enn Ad Opus.

Hvorfor ta i bruk Ad Voca

 • Sikker kommunikasjon mellom ledsager og behandler

 • Redusert tidsbruk ved innhenting av informasjon

 • Strukturert informasjon gir effektiv gjenbruk

 • Ad Voca setter ledsageren i sentrum

 • Varsling og purring via SMS og epost

Hvilke bruksområder dekker Ad Voca?

 • Personalia

 • Registrering og oppdatering av CV

 • Kompetansekartlegging

 • Innhenting av samtykker

 • Sending av tilleggsinformasjon

 • Spørreundersøkelser

 • Deltageroppfølging

Opprett egne skjema

Ad Voca gir behandleren mulighet til selv å opprette og vedlikeholde skjema. Gjennom en skjemadesigner er det mulig å sette opp frie felt eller felt integrert rett i Ad Opus.

Slik fungerer Ad Voca

Hvilke muligheter gir Ad Voca

Ad Voca gjør det mulig å heldigitalisere attføring.

Med Ad Voca kommer du tetter på deltagerne gjennom direkte kommunikasjon og oppfølging der deltagerne er. Informasjonen struktureres og kan gjenbrukes i deltagerløpet, i rapportering og til analyser.

En sikker løsning

 • Topp moderne nettløsning

 • Kryptert forbindelse mellom behandler og deltager

 • Autentisering og signering med BankID

 • Sikkerhet i henhold til Normen for informasjonssikkerhet

 • Redusert feilprosent med datavalidering

Med Ad Voca har vi løftet deltageroppfølgingen til et nytt nivå

Hvordan komme i gang med Ad Voca?

Ta kontakt med oss for å komme i gang med Ad Voca.